komunitní projekty na Jižním Městě  

Oživení původních cest obce Háje

(2010)

Konfrontace stavu před a po výstavbě Jižního města. Křídová linie na zemi naznačovala  kudy původně vedly cesty, jak je zachytila ortofotomapa z roku 1953 v oblasti obce  Háje. Rozídly mezi starou a novou zástavbou, co zůstalo zachováno a jak se navzájem  prolínají jednotlivé stavby, mohli lidé sledovat v rámci festivalu Street for Art. K dispozici byla i jednoduchá mapka.  Akce proběhla za podpory KC Zahrada.

haje (2)haje (3)